Publicaciones Artículos

Tiempo de lectura: 2 minutos

“Dominik Bilimek, su estancia en México y el Mapa de Popotla”. Vlastivědný sborník Novojičínská, Vol 63, 2013: 67-79 (Artículo publicado en checo).

Dominik Bilimek

Dominik Bilimek es un personaje interesantísimo pero poco conocido fuera del ámbito naturalista, a pesar de sus importantes aportaciones en el campo entomológico. Nació en 1813 en un pueblecito llamado Neutitschein, que en la actualidad pertenece a la República Checa con el nombre de Nový Jicín, fue monje cisterciense que trabajó como profesor de Historia Natural en diferentes academias militares del imperio austriaco, en la de Eisenstadt conoció al Archiduque de Austria, Maximiliano de Habsburgo, en 1863 y este encuentro cambió la vida de Bilimek para siempre.

————————

“Dominik Bilimek, jeho působení v Mexiku a mapa z Popotly”.
Dominik Bilimek je nesmírně zajímavou postavou, která přes svůj významný přínos na poli entomologie zůstává mimo oblast přírodovědy osobností dosud málo známou. Narodil se v roce 1813 ve městě Neutitschein, dnešním Novém Jičíně, které se nachází na území současné České republiky. Byl cisterciáckým mnichem působícím jako profesor přírodovědy na různych vojenských akademiích rakouské monarchie. Právě na jedné z nich poznal roku 1863, konkrétně v Eisenstadtu, rakouského arcivévodu Maxmiliána Habsburského. Toto setkání navždy změnilo jeho život.

Volver Atrás